Heb jij nog enkele ‘schatten op zolder’ liggen die je graag aan het NAVIGO-museum wil schenken? Fantastisch nieuws, lees alvast eerst even de instructies hieronder.

Sinds de oprichting van het visserijmuseum in 1963 vormen schenkingen een essentiële manier om onze collectie aan te vullen en te verrijken. Dit betekent weliswaar niet dat alle aangeboden objecten zonder meer kunnen opgenomen worden in de collectie. Schenkingen moeten namelijk steeds getoetst worden aan de selectiecriteria die in ons collectieplan vooropgezet worden.

Hoe gaat een schenking in zijn werk?

Zoals je ziet moeten heel wat zaken overwogen worden vooraleer een schenking kan aanvaard worden. Daarom vragen we vriendelijk om eventuele schenkingen niet zomaar af te geven in het museum, maar in eerste instantie te registreren via ons online formulier. Hoe meer informatie je in dit formulier opgeeft over het object, hoe makkelijker het is voor ons om een inschatting te maken van de geschiktheid van het object. Hoe meer context, hoe beter dus! Ook een afbeelding van het object helpt ons om een beslissing te nemen, dus vergeet zeker geen foto op te laden.

Na het indienen van het formulier, zal onze collectiebeheerder zo snel mogelijk verder contact opnemen. Indien jouw schenking aanvaard wordt, sluit het museum een schenkingsovereenkomst af, die ondertekend wordt door beide partijen. In de bijlage hieronder kan je deze overeenkomst al eens nalezen, zodat je volledig op de hoogte bent van alle clausules verbonden aan deze schenking.

Wat wordt overwogen alvorens een schenking te aanvaarden? 

De collectiebeheerder gaat zo aan de hand van een hele reeks vragen na of een object wel past in ons verzamelbeleid:

  • Is de link met de Belgische visserij onomstotelijk aan te tonen?
  • Wat is de expositie-, onderzoeks- of erfgoedwaarde van dit object?
  • Is dit een object dat nog ontbreekt in de collectie? En verschaft dit object meer/nieuwe inzichten en kennis over de visserij(cultuur)?
  • Is de fysieke toestand goed genoeg om op te nemen in onze collectie?
  • Zijn er in de NAVIGO-museumcollectie al een groot aantal gelijkaardige stukken aanwezig?
  • Is het onze taak als visserijmuseum om dit object te bewaren? Is er een ander museum dat voor dit object beter geschikt is als bewaarinstelling?

Bedankt!

Alvast bedankt om aan ons te denken! Het NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke stelt jouw medewerking in de uitbouw van onze collectie ten zeerste op prijs. Jouw bijdrage is van grote en blijvende waarde voor ons museum!